VimalaKshetra vzw

VimalaKshetra is een vzw die met enthousiasme twee melaatsendorpen in Noord-India steunt: Brahmapuri en Tara Parbat. De naam VimalaKshetra, een samentrekking van twee begrippen uit het Sanskriet, betekent puurheid en kracht, twee eigenschappen waarop onze werking gebaseerd is.

VimalaKshetra vzw ondersteunt voornamelijk door het geven van yogalessen en lezingen. De opbrengst gaat integraal naar de melaatsengemeenschappen en hun overkoepelende organisatie, de coöperatieve Kuru Kshetra Mandal (KKM).

Alle medewerkers van VimalaKshetra zijn vrijwilligers. Zo kunnen de lesgelden en andere inkomsten volledig gebruikt worden om de melaatsen van KKM te ondersteunen.

naar contactpagina   naar yogapagina naar projectenpagina